جدول۳-۱۰-مسائل معماری (ایده های طراحی) پارک فردوسی(نگارنده،۱۳۸۶)

ایده ها

سیاست ها

راهبرد ها

اهداف

محدودیت ها وتهدیدات

امکانات و فرصت ها

وضعیت موجود

مسائل معماری (ایده های طراحی)

- ترغیب مردم به کاشت درخت و ارتباط بیشتر با طبیعت

- مدیریت بهتر خانه های فرهنگ

- برگزاری نمایشگاه و موسیقی زنده خاص هر منطقه در خانه های فرهنگ

 

- صرفه جویی در هزینه

- رقابت بین خانه ها

 

- استفاده از مصالح بومی

- استفاده از فرمهای سنتی

 

- همخوانی بیشتر فضاها با طبیعت

 

- هزینه انتقال مصالح از شهرهای مختلف کشور در خانه های فرهنگ

- امکان عدم تطابق اقلیمی مصالح آورده شده به سایت

 

- صرفه جویی در هزینه و وقت

- احترام به طبیعت

- استفاده از ساختار زمین در طراحی 

- حضور آب در جای جای پارک

- دست نخوردن طبیعت بالای پارک

- ساختن خانه ها فرهنگ با معماری و مصالح خاص هر منطقه

 

پیوند انسان ، طبیعت و فرهنگ

 

- استفاده از مصالح و فرم مشابه با جمشیدیه

- ایجاد راههای ارتباطی بین دو پارک

- استفاده از مصالح و فرم جدید در پارک فردوسی

 

- کمرنگ شدن جمشیدیه

- همنشینی مناسب در کنار جمشیدیه

 

- ایجاد کاربریهای جدید نسبت به جمشیدیه

- طراحی مستقل و متفاوت از جمشیدیه

 

- تقویت و توسعه پارک فردوسی

- استقلال پارک

 

- هویت عاریتی فردوسی از جمشیدیه

- ناهمخوانی نام پارک

 

- بازدید از فردوسی در ادامه جمشیدیه

- تثبیت خاک ارتفاعت اطراف جمشیدیه

- افزایش امنیت جمشیدیه

- افزایش فضای سبز منطقه

- گسترش پارک جمشیدیه با نام فردوسی در سمت غرب

 

 

توسعه پارک جمشیدیه

 

- بازی با آب به صور گوناگون

- استفاده از فرم و رنگ طبیعی مصالح

 

- همخوانی با طبیعت و اولویت دادن به طبیعت نسبت به رفاه انسانی

- طراحی  ارگانیک

 

- دست نخوردن طبیعت

- پیچیده شدن نظم و خوانایی

 

- طبیعی جلوه دادن پارک

 

- طراحی غیر هندسی و استفاده از مصالح طبیعی

 

 

ارگانیک

 

- پوشش گیاهی بیشتر در ارتفاعات

 

- سالم ماندن طبیعت در ارتفاعات با حضور کمتر انسان

 

- محدود کردن ساخت و ساز در ارتفاعات

 

- رابطه منطقی و متعادل انسان و طبیعت

- اتصال بهتر پارک به کلکچال

- کم شدن امنیت در ارتفاع

- استقبال کم در بعضی از فضاها

- رفع نیازهای مادی و روحی

 

- از مصنوع به طبیعی

 

 

سلسله مراتب حضور در طبیعت

 

- متنوع تر کردن گونه های گیاهی از لحاظ رنگ و بو

-حفظ حالت طبیعی

- استفاده از مصالح گیاهان و آب به گونه های متفاوت

- نمایاندن جلوه های متفاوت طبیعت به انسان در حین داشتن هماهنگی

- کاهش جذابیت برای کودکان به خاطر تنوع کم رنگها

- جذاب تر کردن فضاها

- خوانایی فضا برای روشن دلان

تنوع در رنگهای طبیعی ، بافت مصالح ، فرم ، صدا ، حرکت و مکث و بو و ……

تنوع


 

ایده ها

سیاست ها

راهبرد ها

اهداف

محدودیت ها وتهدیدات

امکانات و فرصت ها

وضعیت موجود

مسائل معماری (ایده های طراحی)

- ترغیب مردم به کاشت درخت و ارتباط بیشتر با طبیعت

- مدیریت بهتر خانه های فرهنگ

- برگزاری نمایشگاه و موسیقی زنده خاص هر منطقه در خانه های فرهنگ

 

- صرفه جویی در هزینه

- رقابت بین خانه ها

 

- استفاده از مصالح بومی

- استفاده از فرمهای سنتی

 

- همخوانی بیشتر فضاها با طبیعت

 

- هزینه انتقال مصالح از شهرهای مختلف کشور در خانه های فرهنگ

- امکان عدم تطابق اقلیمی مصالح آورده شده به سایت

 

- صرفه جویی در هزینه و وقت

- احترام به طبیعت

- استفاده از ساختار زمین در طراحی 

- حضور آب در جای جای پارک

- دست نخوردن طبیعت بالای پارک

- ساختن خانه ها فرهنگ با معماری و مصالح خاص هر منطقه

 

پیوند انسان ، طبیعت و فرهنگ

 

- استفاده از مصالح و فرم مشابه با جمشیدیه

- ایجاد راههای ارتباطی بین دو پارک

- استفاده از مصالح و فرم جدید در پارک فردوسی

 

- کمرنگ شدن جمشیدیه

- همنشینی مناسب در کنار جمشیدیه

 

- ایجاد کاربریهای جدید نسبت به جمشیدیه

- طراحی مستقل و متفاوت از جمشیدیه

 

- تقویت و توسعه پارک فردوسی

- استقلال پارک

 

- هویت عاریتی فردوسی از جمشیدیه

- ناهمخوانی نام پارک

 

- بازدید از فردوسی در ادامه جمشیدیه

- تثبیت خاک ارتفاعت اطراف جمشیدیه

- افزایش امنیت جمشیدیه

- افزایش فضای سبز منطقه

- گسترش پارک جمشیدیه با نام فردوسی در سمت غرب

 

 

توسعه پارک جمشیدیه

 

- بازی با آب به صور گوناگون

- استفاده از فرم و رنگ طبیعی مصالح

 

- همخوانی با طبیعت و اولویت دادن به طبیعت نسبت به رفاه انسانی

- طراحی  ارگانیک

 

- دست نخوردن طبیعت

- پیچیده شدن نظم و خوانایی

 

- طبیعی جلوه دادن پارک

 

- طراحی غیر هندسی و استفاده از مصالح طبیعی

 

 

ارگانیک

 

- پوشش گیاهی بیشتر در ارتفاعات

 

- سالم ماندن طبیعت در ارتفاعات با حضور کمتر انسان

 

- محدود کردن ساخت و ساز در ارتفاعات

 

- رابطه منطقی و متعادل انسان و طبیعت

- اتصال بهتر پارک به کلکچال

- کم شدن امنیت در ارتفاع

- استقبال کم در بعضی از فضاها

- رفع نیازهای مادی و روحی

 

- از مصنوع به طبیعی

 

 

سلسله مراتب حضور در طبیعت

 

- متنوع تر کردن گونه های گیاهی از لحاظ رنگ و بو

-حفظ حالت طبیعی

- استفاده از مصالح گیاهان و آب به گونه های متفاوت

- نمایاندن جلوه های متفاوت طبیعت به انسان در حین داشتن هماهنگی

- کاهش جذابیت برای کودکان به خاطر تنوع کم رنگها

- جذاب تر کردن فضاها

- خوانایی فضا برای روشن دلان

تنوع در رنگهای طبیعی ، بافت مصالح ، فرم ، صدا ، حرکت و مکث و بو و ……

تنوع


 

متاسفم! ارسال دیدگاه بسته شده است.

© 2012 میلاد پرتار | بلاگ Generated By Simorgh.asia | Powered By Wordpress